Loading

wait a moment

Ministerstvo zdravotnictví v zájmu ochrany veřejného zdraví zakázalo přítomnost otců při porodech

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v zájmu ochrany veřejného zdraví a s cílem sjednocení postupu v ČR nové mimořádné opatření, kterým nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb návštěvy osob, s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávnosti či pacientů terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Obsah tohoto mimořádného opatření nově dopadá i na přítomnost otců při porodech, která se tímto zakazuje.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky.
Vydáním tohoto mimořádného opatření se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu návštěv ze dne 9. března 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *