Loading

wait a moment

Krátkodobé nebo dlouhodobé vízum při práci v ČR

Víza se dělí na několik kategorií. V základu si je můžeme rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. Kdy jsou vhodná první vzpomenutá a kdy naopak ta druhá?

Co je dlouhodobé vízum

Dlouhodobá víza se používají tehdy, pakliže chce cizinec na území ČR pobývat déle než 3 měsíce. Tato víza se udělují za účelem:

 • studia
 • mimořádného pracovního víza
 • podnikání
 • rodinným
 • sportovním
 • kulturním
 • převzetí povolení k pobytu (trvalý nebo dlouhodobý pobyt)

Jak se podává žádost o vízum

Žádost je nutné podat na příslušném řádně vyplněném formuláři. Žadatel by si měl sjednat termín a žádost podat osobně. Je však možné učinit tak i poštou, případně prostřednictvím zmocněnce, jak uvádí Ministerstvo vnitra České republiky.

Co je k žádosti potřeba

 • cestovní doklad
 • 1x fotografie
 • doklad o zajištěném ubytování
 • doklad potvrzující účel pobytu
 • potřebné prostředky k pobytu

Eventuálně je nutné též doložit u dětí souhlas rodičů či zákonných zástupců s pobytem. Dospělí žadatelé dále mohou být vyzváni k tomu, aby doložili výpis z rejstříku trestů či podobné evidence a doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Kdy se žádá o dlouhodobé vízum

S výjimkou mimořádného pracovního víza slouží toto vízum k pobytům za účelem nevýdělečným. Pokud chce cizinec na území ČR pracovat, je nutné, aby si požádal o vízum a převzal si modrou kartu, zaměstnaneckou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze na tyto druhy prací:

 • rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • lesnictví a těžba dřeva
 • výroba potravinářských výrobků
 • výroba nápojů

Co je krátkodobé vízum

Krátkodobá víza jsou obecně určena pro pobyty na území ČR, respektive celého schengenského prostoru, které svou délkou nepřesáhnout 3 měsíce. Tato krátkodobá víza se udělují pro jednorázový vstup, pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní.

Žadatel je může obdržet za účelem:

 • turistiky
 • zdravotním
 • obchodním
 • kulturním
 • sportovním
 • návštěvy (pozvání)
 • oficiálním (politickým)
 • studia, školení, stáže
 • vědeckého výzkumu
 • zaměstnání
 • sezónního zaměstnání
 • zácviku
 • ostatní

Výše uvedená víza se také označují jako kategorie C. Dále je možné žadateli udělit letištní průjezdní vízum, které se označuje písmenem A.

Jak podat žádost

K podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum opět slouží příslušný formulář, který je nutné vyplnit.

Co se dokládá k žádosti:

K žádosti je potřeba doložit kromě samotného formuláře rovněž:

 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR
 • cestovní zdravotní pojištění

Kdy si požádat o krátkodobé vízum

Žádost je nutné podat včas, nutné je to ideálně 3 měsíce před plánovanou cestou. Podat si žádost o vízum musí cizinci z tzv. třetích zemí. Schengenský prostor je tvořen 26 evropskými státy, tj. občané mimo tento vymezený okruh potřebují na cestu do ČR vízum. Tvořen je státy Evropské unie a dále Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem.

Krátkodobá víza pro pracovní účely jsou vhodná především v rámci krátkodobých brigád a sezónního zaměstnávání v zemědělství, cestovním ruchu a dalších oborech. V případě využití pracovního víza je nutné mít na paměti, že je vydáváno pouze na konkrétního zaměstnavatele.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *